Regulamin i umowa sprzedaży oraz Polityka Prywatności

UMOWA

Zasady sprzedaży przez Internet

 1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy związane z transakcją sprzedaży internetowej oznaczają:

 

  1. Moduł zamówień internetowych - witryna WWW, która umożliwia Klientowi, korzystającemu z przeglądarki WWW składanie zamówienia drogą elektroniczną.

  2. Termin ważności zamówienia - data do której Klientowi zależy na realizacji danego zamówienia

  3. Termin realizacji zamówienia - data do której firma HERBARIUS zobowiązuje się zrealizować dane zamówienie.

  4. Formularz zamówienia - dokument w formie elektronicznej za pomocą którego Klient jest w stanie zamówić towar.

  5. Dzień sprzedaży - dzień w którym zamówienie zostaje przetworzone na fakturę sprzedaży.

  6. Klient - osoba dokonująca zakupów drogą elektroniczną, za pośrednictwem przeglądarki WWW.

 1. Oferta sprzedaży sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do składania ofert i jest ważna tylko na terenie Polski.

 2. Przedmiotem sprzedaży przez Internet są wyłącznie produkty wymienione w cenniku przedstawionym w sklepie internetowym w chwili składania zamówienia.

 3. Towar staje się własnością klienta z chwilą uregulowania całej płatności.

 4. Złożenie zamówienia oznacza, ze klient zaakceptował warunki sprzedaży przez Internet oraz podane tam ceny.

 5. Dane o cenach i dostępności towaru uzyskane za pośrednictwem VM są przeznaczone tylko i wyłącznie do wiadomości osób upoważnionych do korzystania z w/w modułu i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Osoba uprawniona do korzystania z Modułu Zamówień nie ma również prawa przekazywać loginu i hasła dostępu osobom trzecim. W takim wypadku HERBARIUS zastrzega sobie prawo do likwidacji loginu i hasła dostępu do systemu dla danego Użytkownika.

 6. Klient jest zobowiązany do przesłania do Firmy HERBARIUS informacji w przypadku gdy dana osoba do tej pory reprezentująca Klienta przestała pełnić dotychczasowe obowiązki. Wówczas Klientowi zostanie przydzielony nowy login i hasło dostępu do Modułu Zamówień. HERBARIUS Firma HERBARIUS nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osobę, która utraciła prawa do reprezentowania Klienta.

 7. W przypadku, gdy na skutek wyczerpania się zapasów magazynowych, brak jest części zamówionych produktów, zamówienie zostanie zrealizowane częściowo. Pozostałe niezrealizowane pozycje zamówienia, w takim wypadku, zostaną anulowane. Jeżeli zostanie W „NOTATKACH I SUGESTIACH” DOPISEK „realizuj w całości”, to w przypadku braku części towarów, osoba obsługująca moduł zamówień internetowych skontaktuje się ze składającym zamówienie i określi warunki dalszej realizacji zamówienia.

 1. Zamówienie / koszyk może pozostawać w systemie dowolnie długo, jednakże dopiero od momentu jego zatwierdzenia przez osobę składającą zamówienie, rezerwowane są dla klienta odpowiednie zasoby towarów. Obowiązującą jest cena z dnia sprzedaży tj. z dnia przetworzenia zamówienia na fakturę sprzedaży.

 2. Firma HERBARIUS zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia ( sytuacja taka może być spowodowana np. opóźnieniem terminu dostaw przez producenta) W przypadku gdy data realizacji zamówienia będzie późniejsza niż określona przez Klienta data ważności, osoba zajmująca się obsługą modułu zamówień internetowych skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji (Klient musi podjąć decyzję czy czeka na opóźnioną realizację zamówienia, czy rezygnuje, w wyniku czego zamówienie powinno zostać anulowane).

 3. Klient składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia, który znajduje się na stronie modułu zamówień internetowych. Zamówienia niekompletne lub składane w inny sposób nie będą realizowane.

 4. Zamówienia, realizowane za pośrednictwem firmy spedytorskiej , złożone w dzień roboczy do godziny 15.00 będą dostarczane na podany adres następnego dnia, do godziny określonej w Regulaminie świadczenia usług firmy spedytorskiej ( pod warunkiem, że następny dzień jest dniem roboczym ). Produkty zamawiane w ostatnim dniu roboczym w tygodniu będą dostarczane w najbliższym dniu roboczym następującym po dacie zamówienia.

 1. Dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo i dodatkowo wolnych od pracy.

 2. Jeżeli wartość faktury przekracza kwotę określoną jako minimum logistyczne w Ogólnych warunkach sprzedaży, Firma HERBARIUS pokrywa koszty transportu. Jeżeli wartość faktury kształtuje się poniżej tejże kwoty, do wartości faktury doliczone koszty transportu.

 3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzą wszelkie zobowiązania związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu.

 4. Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą przyjmowane są tylko i wyłącznie w momencie osobistego odbioru towaru przez Klienta. W przypadku dostaw realizowanych przez spedytora Klient zobowiązuje się sprawdzić stan przesyłki w momencie odbioru paczki z rąk spedytora. Jeżeli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce a ilością umieszczoną na fakturze lub wagą wymienioną w liście przewozowym a faktycznie otrzymywaną Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie,lub pocztą elektroniczną firmę HERBARIUS. Taka sama procedura obowiązuje również w przypadku kradzieży lub uszkodzenia przesyłki spowodowanej niewłaściwym sposobem spedycji.

 5. Wszystkie zmiany "Zasad sprzedaży przez Internet" mogą być wprowadzane przez firmę HERBARIUS za uprzednim powiadomieniem Klientów najpóźniej na 3 dni przed wprowadzeniem tychże zmian.

 6. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby  dane o produktach były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogę jednak stanowić podstawy do jakichkoliwek roszczeń.
 1. Adres strony to www.HERBARIUS.COM.PL

 

 

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w artykule 14 RODO, pragniemy poinformować:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sklep zielarsko-medyczny Herbarius pod adresem: Olsztyn ul Mazurska 5, NIP: 7391702631.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
 • za pomocą poczty elektronicznej: sklep@herbarius.com.pl
 • za pomocą listu na adres: Sklep zielarsko-medyczny Herbarius ul. Mazurska 5 10-517 Olsztyn
 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną do:
 • utrzymania Twojego konta w sklepie (historii zamówień, uproszczenia zawierania i wykonywania kolejnych umów sprzedaży),
 • zapłaty za zakupy i udzielania rabatów,
 • umożliwienia skontaktowania się z Tobą w razie nieprawidłowości związanych z zamówieniem.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
 • informacja o lokalizacji (aby wysłać zamówienie na prawidłowy adres),
 • adres poczty elektronicznej (aby poinformować Cię o statusie zamówienia),
 • numer telefonu (aby ułatwić przekazanie zamówienia w najkrótszym czasie).
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, zwiększania funkcjonalności serwisu internetowego, polepszania jakości świadczonych usług, umożliwienie dopasowania oferty do potrzeb klientów, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzin serwisu internetowego,
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.  Obiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzin serwisu. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne, prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Masz prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Sklep zielarsko-medyczny Herbarius korzysta z plików cookies i podobnych technologii, żeby umożliwić Tobie logowanie, wyświetlać spersonalizowane reklamy oraz do monitoringu ruchu strony i statystyk odwiedzin. Pliki cookies to małe pliki tekstowe pobierane na komputer użytkownika, które mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach.

Możesz w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.